Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu, získal-li certifikát o absolvování základního kmene chirurgického

Předložení návrhu 26.08.2020
Poslední změna 23.12.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Nezbytnost právní úpravy vychází z nutnosti stanovit kompetence lékařům s odbornou způsobilostí, po získání certifikátu o ukončení vzdělání v základním chirurgickém kmeni. Dosavadní úprava těmto lékařům žádné kompetence nepřiznávala. Určitý výčet činností, které by měl být lékař schopný po ukončení vzdělávání v základním kmeni samostatně vykonávat, byl obsažen ve vzdělávacích programech jednotlivých oborů. Vzdělávací programy, které Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje ve Věstníku ministerstva zdravotnictví, však nejsou právním předpisem a výkon kompetencí v nich uvedených tak nemá právní oporu. Stanovením kompetencí je založeno oprávnění k jejich výkonu, proto uvedení kompetencí pouze ve vzdělávacích programech není dostačující.

Historie procesu

Vláda

26.08.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
09.09.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění
15.12.2020Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

23.12.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 561/2020 Sb. v částce č. 229

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

561/2020 Sb.Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifiká..

Návrh provádí předpis(y)

95/2004 Sb.Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů