Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu, získal-li certifikát o absolvování základního kmene dermatovenerologického

Předložení návrhu 26.08.2020
Poslední změna 23.12.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Nezbytnost právní úpravy vychází z nutnosti stanovit kompetence lékařům s odbornou způsobilostí po získání certifikátu o ukončení vzdělání v základním dermatoventrologickém kmeni. Dosavadní úprava těmto lékařům žádné kompetence nepřiznávala. Určitý výčet činností, které by měl být lékař schopný po ukončení tohoto vzdělání vykonávat, byl obsažen ve vzdělávacích programech jednotlivých oborů, tyto programy však nejsou právním předpisem a výkon kompetencí v nich uvedený tak nemá právní oporu.

Historie procesu

Vláda

26.08.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
09.09.2020Ukončení sběru připomínekText návrhu vyhlášky o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu, získal-li certifikát o absolvování základního kmene dermatovenerologického, odůvodnění, připomínky
15.12.2020Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

23.12.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 558/2020 Sb. v částce č. 229

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

558/2020 Sb.Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifiká..

Návrh provádí předpis(y)

95/2004 Sb.Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů