Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Věcný záměr zákona o vyvlastnění

Předložení návrhu 25.08.2020
Poslední změna 15.09.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem věcného návrhu zákona je nastolení optimální situace, kdy není umožněno jednostranné prosazování zájmů vyvlastnitelů reprezentujících zájem společnosti na úkor vlastníků, zároveň však není vlastníkům dovoleno, aby realizaci stavby, s níž nesouhlasí, zmařili, neúměrně ji protahovali či bránili stavbám, které mají celospolečenský význam. Má tedy dojít ke zrychlení procesu vyvlastnění, konkrétně zkrácením délky vyvlastňovacího řízení, snížením počtu a délky soudních řízení a urychlením zahajování staveb, které jsou na vyvlastňovacích procesech závislé a zvýšení právní jistoty v otázkách náhrady za vyvlastnění a zvýšení motivace k uzavírání dohod o získání práv. Dále také dojde k přesunu nákladů na druhé znalecké posudky z vyvlastnitelů na vyvlastňovací úřady. 

Historie procesu

Vláda

25.08.2020V připomínkovém řízenítext, ria
15.09.2020Ukončení sběru připomínektext, ria, připomínky

Prázdný výstup