Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv

Předložení návrhu 25.08.2020
Poslední změna 15.09.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela vyhlášky reaguje na terminologické změny v novele zákona o hnojivech a dále zejména stanovuje podmínky pro skladování technologických vod, separátu digestátu a separátu kejdy; podmínky pro používání technologických vod a vedení jejich evidence; pravidla pro umístění příkrmiště; vzor formuláře pro hlášení o používání upravených kalů; způsob výpočtu průměrné hodnoty odběru živin plodinami a pravidla pro vedení evidence o použití hnojiv v elektronické podobě, její strukturu umožňující předávání dat pomocí dálkového přenosu dat.

Historie procesu

Vláda

25.08.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
15.09.2020Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

377/2013 Sb.Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv