Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví

Začátek procesu 21.08.2020
Poslední změna 11.09.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem vyhlášky je stanovit znalecká odvětví jednotlivých znaleckých oborů a stanovit, pro které obory nebo odvětví je nutné doložit získání jiného osvědčení o odborné způsobilosti, nebo absolvovat specializační studium včetně uvedení údaje, o jaké osvědčení nebo specializační studium se jedná, a dále je cílem též stanovit, pro které obory nebo odvětví je nutno doložit osvědčení vydané profesní komorou včetně uvedení údaje, o jakou komoru se jedná.

Historie procesu

Vláda

21.08.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
11.09.2020Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

254/2019 Sb.Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech