Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a další související zákony

Předložení návrhu 20.08.2020
Poslední změna 15.02.2021
Stav návrhu Ve Sněmovně předložen návrh
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela zákona reaguje zejména na novou, poměrně rozsáhlou, strukturovanou a detailní úpravu unijních požadavků na bezpilotní systémy, jejich projektování, výrobu, dodávání na trh a jejich volný pohyb v Evropské unii, jakož i pravidel jejich provozování a řízení. V návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie dále dochází k výraznému doplnění stávající úpravy užívání vzdušného prostoru k létání, a to stanovením možnosti vymezit části vzdušného prostoru České republiky prostřednictvím opatření obecné povahy vydávaných Úřadem pro civilní letectví a regulovat v nich  létání bezpilotních letadel. Další podstatnou změnou je pak změna právní úpravy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, konkrétně institutu ověření spolehlivosti.

Historie procesu

Vláda

20.08.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
17.09.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, připomínky
25.01.2021Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

15.02.2021Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 

Návrh mění předpis(y)

49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
90/2016 Sb.Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh