Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, a další související zákony

Začátek procesu 19.08.2020
Poslední změna 19.11.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně předložen návrh
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem novely zákona je provést adaptaci českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu. Novela dále v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie podle výstupové dohody mezi EU a Spojeným královstvím provádí dílčí změny zákona o pobytu cizinců, které odkazují na výstupovou dohodu a řeší zejména otázku dokladů, které budou vydávány občanům UK a jejich rodinným příslušníkům, kteří spadají do působnosti výše zmíněné dohody.

Historie procesu

Vláda

19.08.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
02.09.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, ria, připomínky
16.11.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

19.11.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 

Návrh mění předpis(y)

326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti