Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Předložení návrhu 18.08.2020
Poslední změna 15.09.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Základní měsíční sazbu minimální mzdy se stanovuje pro příslušný kalendářní rok odvozovat od poslední známé výše průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství na přepočtené počty zaměstnanců za předchozí kalendářní rok stálým koeficientem stanoveným v takové výši, aby minimální mzda dosahovala v běžném roce přibližně 45 % aktuální průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství. Dále se zakotvuje možnost pozastavení automatického valorizačního mechanismu v případě poklesu sezóně očištěného reálného HDP. V takovém případě se poskytuje vládě možnost zvýšit minimální mzdu méně, než je dáno automatickým valorizačním mechanismem, nebo nezvyšovat minimální mzdu vůbec. Stejně tak se navazuje na vývoj minimální mzdy i vývoj platové základny pro výpočet platu představitelů státní moci a soudců, který by měl kopírovat hodnotu průměrné mzdy v národním hospodářství zahrnující podnikatelskou i nepodnikatelskou sféru. 

Historie procesu

Vláda

18.08.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
15.09.2020Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

236/1995 Sb.Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu
262/2006 Sb.Zákoník práce