Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a některé související zákony

Začátek procesu 18.08.2020
Poslední změna 15.09.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh je předkládán s cílem zlepšit postavení pacientů (pacientské organizace, dobrovolnictví ve zdravotnictví), zlepšit dostupnost zdravotní péče ve vymezených lokalitách a naplnit cíle probíhajících zdravotnických reforem (zejména psychiatrické péče). Návrh dále ruší ustanovení týkající se dětských domovů pro děti do 3 let věku a má za cíl zajistit dětem s vážnými zdravotními problémy či zdravotním postižením následnou a dlouhodobou péči. Návrh dále jasně stanovuje povinnosti pro zpravodajské jednotky, správce Národního zdravotnického informačního systému (dále jen „NZIS“) a žadatele o údaje z NZIS, společně se skutkovými podstatami přestupků pro případ, že uvedená pravidla nebudou dodržována.

Historie procesu

Vláda

18.08.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, znění, ria
15.09.2020Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

455/1991 Sb.Živnostenský zákon
235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty
89/2012 Sb.Občanský zákoník (nový)
48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění
108/2006 Sb.Zákon o sociálních službách
565/1990 Sb.Zákon o místních poplatcích
198/2002 Sb.Zákon o dobrovolnické službě
374/2011 Sb.Zákon o zdravotnické záchranné službě
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
359/1999 Sb.Zákon o sociálně-právní ochraně dětí