Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Začátek procesu 11.08.2020
Poslední změna 07.09.2020
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Poslanec
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem novely je zlepšení ochrany společnosti před méně závažnou kriminalitou prostřednictvím trestního postihu přestupkové recidivy. Hlavním účelem kriminalizace recidivujícího přestupkového jednání je zesílení odstrašujícího účinku práva tam, kde ani opakovaný postih za přestupek nevedl k nápravě pachatele, resp. kde prostředky správního práva nepostačují k tomu, aby byl pachatel účinně odrazen od opakování protiprávního jednání. Trestní postih přestupkové recidivy se stanovuje u přestupků proti majetku, veřejnému pořádku a občanskému soužití.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

11.08.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

14.08.2020V připomínkovém řízení 
24.08.2020Ukončení sběru připomínek 
07.09.2020Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

40/2009 Sb.Trestní zákoník