Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, a vyhláška č. 15/2005...

Začátek procesu 07.08.2020
Poslední změna 13.10.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Dne 11. 7. 2020 nabyla platnosti novela školského zákona. Ustanovení § 78 a § 79 novely školského zákona přesouvá písemnou zkoušku a ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka konané doposavad ve společné části maturitní zkoušky do profilové části maturitní zkoušky, což je reflektováno i v navazujících ustanovení novely v § 79 až 82.  Novela školského zákona dále zrušila konání 3 povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky (1. český jazyk a literatura, 2. cizí jazyk, 3. matematika) a zavádí další nepovinnou zkoušku vyšší úrovně z matematiky ve společné části maturitní zkoušky. Tyto zákonné změny musí být promítnuty i do prováděcího předpisu upravujícího konání maturitních zkoušek.

Historie procesu

Vláda

07.08.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
28.08.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
08.10.2020Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

13.10.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 405/2020 Sb. v částce č. 164

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

405/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve st..

Návrh mění předpis(y)

3/2015 Sb.Vyhláška o některých dokladech o vzdělání
177/2009 Sb.Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
15/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení š..