Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o provádění adaptačně-integračních kurzů

Začátek procesu 07.08.2020
Poslední změna 11.12.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

V souladu s účinností § 155b zákona o pobytu cizinců budou od 1. ledna roku 2021 spuštěny adaptačně-integrační kurzy, které budou muset povinně absolvovat cizinci po příjezdu do České republiky. Je proto nutné vydat prováděcí právní předpis, který stanoví podrobnosti provádění těchto kurzů. Vyhláška konkrétně upravuje a vymezuje požadavky na organizační zajištění adaptačně-integračního kurzu zajišťovaného centry na podporu integrace cizinců, určuje výši úhrad za kurz, časový rozsah a obsah kurzu, sjednocuje podmínky absolvování kurzu, určuje povinné náležitosti dokladu o absolvování kurzu, stanovuje požadavky na odbornou způsobilost lektora kurzu a tlumočníka kurzu a také určuje obsah, rozsah a způsob provedení zkoušek pro lektory a tlumočníky a vyhodnocení zkoušek.

Historie procesu

Vláda

07.08.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, ria
28.08.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, ria, připomínky
08.12.2020Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

11.12.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 520/2020 Sb. v částce č. 214

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

520/2020 Sb.Vyhláška o provádění adaptačně-integračních kurzů

Návrh provádí předpis(y)

326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR