Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon), a další související zákony

Předložení návrhu 06.08.2020
Poslední změna 08.02.2021
Stav návrhu Ve Sněmovně předložen návrh
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním cílem právní úpravy je implementace nařízení (EU) 2016/429, které nabývá účinnosti 21. dubna 2021. Novela zavádí obecnou povinnost požádat o schválení nebo registraci subjektů, u nichž jejich schválení nebo registraci vyžaduje nařízení (EU) 2016/429. Nově se formulují kompetence příslušných orgánů v oblasti předcházení a tlumení nákaz, včetně ukládání opatření, pravidel pro dozor, eradikační programy a statusy území prostého nákazy a povolování výjimek. Nově se formulují také kompetence příslušných orgánů v oblasti přemísťování zvířat, živočišných produktů a dalšího veterinárního zboží mezi členskými státy EU, včetně povolování výjimek. 

Historie procesu

Vláda

06.08.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
03.09.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, připomínky
25.01.2021Projednáno vládou, schválenotext, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

08.02.2021Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 

Návrh ruší předpis(y)

379/2003 Sb.Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují z..
380/2003 Sb.Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o vet..
382/2003 Sb.Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich d..
389/2004 Sb.Vyhláška o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení
260/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zví..
155/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spe..
156/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zví..
36/2007 Sb.Vyhláška o opatřeních pro tlumení aviární influenzy
290/2008 Sb.Vyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultur..
447/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spe..
416/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zví..
59/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházej..
125/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spe..
134/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházej..
286/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zví..
64/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spe..
192/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k..
13/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změ..

Návrh mění předpis(y)

166/1999 Sb.Veterinární zákon
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
154/2000 Sb.Plemenářský zákon
375/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče