Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

Předložení návrhu 05.08.2020
Poslední změna 08.02.2021
Stav návrhu Ve Sněmovně předložen návrh
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

První velmi důležitou změnou v rámci novely je zavedení označování přípravků na ochranu rostlin pro profesionální uživatele prostřednictvím jedinečných identifikátorů ve formě tzv. dvourozměrných čárových kódů a zasílání dat o pohybech přípravků do uložiště dat. Z oblasti ochrany proti škodlivým organismům rostlin se v návaznosti na zkušenosti z poslední doby, zejména s kalamitním přemnožením hraboše polního, upravují procesní a odborné postupy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v případech vzniku kalamitního stavu způsobeného přemnožením škodlivého organismu rostlin. Dále novela cílí na úpravu elektronizace záznamů o použitých přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin a jejich předávání ve stanoveném formátu za určité období, obdobně jako je navrženo v rámci úpravy k používání hnojiv.

Historie procesu

Vláda

05.08.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění
02.09.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, připomínky
25.01.2021Projednáno vládou, schválenotext, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

08.02.2021Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 

Návrh mění předpis(y)

326/2004 Sb.Zákon o rostlinolékařské péči