Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně některých zákonů

Předložení návrhu 03.08.2020
Poslední změna 15.01.2021
Stav návrhu Ve Sněmovně předložen návrh
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákonem se vymezuje ústřední styčný úřad a jeho úkoly, institucionální uspořádání dozoru nad trhem s výrobky upravenými právními předpisy EU, doplňuje se seznam kontrolních pravomocí orgánů dozoru a stanoví se opatření, které mohou orgány dozoru ukládat v případě zjištění porušení požadavků právních předpisů a postup jejich ukládání. Stanoví se povinnost používat informační a komunikační systém zřízený a spravovaný Evropskou komisí za účelem sdílení informací o kontrolách výrobků. 

Historie procesu

Vláda

03.08.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria
31.08.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, ria, připomínky
21.12.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

15.01.2021Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 

Návrh mění předpis(y)

102/2001 Sb.Zákon o obecné bezpečnosti výrobků
90/2016 Sb.Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
22/1997 Sb.Zákon o technických požadavcích na výrobky
634/1992 Sb.Zákon o ochraně spotřebitele
406/2000 Sb.Zákon o hospodaření energií
206/2015 Sb.Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnic..
156/1998 Sb.Zákon o hnojivech
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
146/2002 Sb.Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci