Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje...

Předložení návrhu 29.07.2020
Poslední změna 31.03.2021
Stav návrhu Ve Sněmovně předložen návrh
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru. Hlavní změny plynoucí ze směrnice lze charakterizovat následovně. Směrnice rozšiřuje působnost pravidel pro opakované použití informací veřejného sektoru i na tzv. veřejné podniky v odvětvích dopravy a veřejných služeb. Dále výslovně upravuje přístup k tzv. výzkumným datům jakožto specifické kategorii dokumentů vypracovaných v rámci vědeckého výzkumu podporovaného z veřejných prostředků, zavádí možnost publikace dynamických dat prostřednictvím programovatelných aplikačních rozhraní a upravuje tzv. datové soubory s vysokou hodnotou (high-value datasets).

Historie procesu

Vláda

29.07.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria
26.08.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria, připomínky
29.03.2021Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

31.03.2021Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 

Návrh ruší předpis(y)

425/2016 Sb.Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
184/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných ja..

Návrh mění předpis(y)

106/1999 Sb.Zákon o svobodném přístupu k informacím
123/1998 Sb.Zákon o právu na informace o životním prostředí
130/2002 Sb.Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků