Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Poslanecký návrh zákona o ochraně oznamovatelů

Předložení návrhu 22.07.2020
Poslední změna 17.08.2020
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon upravuje způsob právní ochrany osob, které v dobré víře oznámí informace nasvědčující tomu, že došlo nebo může dojít k jednání, které je v zásadním rozporu s veřejným zájmem. Představuje komplexní právní předpis, který vychází z evropské směrnice o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání, a zavádí jasná pravidla pro jejich ochranu. Zákon vzhledem ke specifikům českého prostředí a lepšímu porozumění využívá termín “oznamovatel” jako synonymum anglického termínu whistleblower. Oznamovateli se zde rozumí zaměstnanci, státní zaměstnanci, příslušníci bezpečnostních sborů, vojáci nebo osoby v obdobném postavení i členové orgánu právnických osob. Podstatou ochrany oznamovatele je zajistit, aby na svém pracovišti nemohl být nijak postižen, znevýhodněn či vystaven nátlaku. 

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

22.07.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění

Vláda

24.07.2020V připomínkovém řízení 
07.08.2020Ukončení sběru připomínek 
17.08.2020Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Prázdný výstup