Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Začátek procesu 21.07.2020
Poslední změna 13.11.2020
Stav návrhu Pracovní komise, projednáno
Předkladatel Česká národní banka
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem návrhu je transpozice práva Evropské unie do Českého právního řádu. Návrh upravuje například řídící a kontrolní systém ve vztahu k osobám v rámci konsolidačního celku, položky kapitálu pobočky banky z jiného než členského státu, ustanovení o měření úrokového rizika portfolia a ustanovení o kapitálové rezervě krytí systémového rizika, kapitálové rezervě pro systémově významnou instituci a kombinované kapitálové rezervě. Do návrhu je dále doplněno ustanovení o kapitálové rezervě k pákovému poměru a pravidla pro stanovení nejvyšší částky k možnému rozdělení.  

Historie procesu

Vláda

21.07.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
11.08.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění
13.11.2020Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Návrh provádí předpis(y)

586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
256/2004 Sb.Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
21/1992 Sb.Zákon o bankách
87/1995 Sb.Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech

Návrh mění předpis(y)

163/2014 Sb.Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry