Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při...

Začátek procesu 10.07.2020
Poslední změna 17.08.2020
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

V souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 byla realizována řada omezujících opatření, která mají a nadále budou mít negativní dopad na velký počet podnikatelských subjektů. U mnoha zaměstnavatelů došlo k tak výraznému propadu tržeb, že se dostávají do problémů nejen s likviditou, ale i s pokrytím svých nákladů. Současná ekonomická situace bude mít negativní vliv na zaměstnanost. Aby byl tento vliv co nejmenší, je proto nutné přijmout i opatření na podporu udržení zaměstnanců v pracovní aktivitě a tím maximálně omezit potřebu propouštění zaměstnanců. Novelou zákona se proto zaměstnavateli jako poplatníkovi promíjí placení pojistného za zbývající měsíce roku 2020.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

10.07.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

23.07.2020V připomínkovém řízení 
04.08.2020Ukončení sběru připomínek 
17.08.2020Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

300/2020 Sb.Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pl..