Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

Předložení návrhu 16.07.2020
Poslední změna 17.08.2020
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Dle názoru navrhovatele dochází i přes časté novelizace zákona o ochraně zemědělského půdního fondu k případům, kdy bývá kvalitní zemědělská půda odňata ze zemědělského půdního fondu za účelem výstavby komerčních, výrobních či skladovacích ploch. Cílem návrhu je zlepšit ochranu půdy, a proto jím dochází k zákazu odnětí půdy I. a II. stupně ochrany z půdního fondu, zavedení povinnosti vyjádření se Ministerstva zemědělství při odnětí půdy o rozloze větší než 5 ha z půdního fondu, k navýšení pokut na dvojnásobek, učiněním Státního pozemkového úřadu příjemcem části výnosu z těchto pokut, možnosti i bez povolení odnímat půdu z půdního fondu pro potřeby zřízení významných krajinných prvků jako jsou mokřady a remízky či možnost užití půdy I. a II. stupně ochrany jako plantáž dřevin.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

16.07.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

23.07.2020V připomínkovém řízení 
31.07.2020Ukončení sběru připomínek 
17.08.2020Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

334/1992 Sb.Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu