Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv

Začátek procesu 15.07.2020
Poslední změna 27.07.2020
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

S ohledem na situaci v době pandemie SARS-CoV-2 novela upravuje udělení širší diskrece vládě České republiky v nakládání se státními hmotnými rezervami, a to tak, že by na žádost Ministerstva zdravotnictví mohla vláda flexibilně rozhodovat o způsobech, podmínkách a rozsahu použití státních hmotných rezerv za účelem ochrany veřejného zdraví tak, aby např. jen pro zajištění efektivní a flexibilní centrální distribuce ochranných prostředků nebylo třeba udržovat nouzový stav s sebou nesoucí možnou suspendaci neúměrně rozsáhlé palety lidských práv. Dále se zjednodušuje centrální zadávání tak, aby se centrální zadávání stalo přístupnější a mohlo plnit roli institutu zvýšené hospodárnosti a efektivity veřejného zadávání. 

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

15.07.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

17.07.2020V připomínkovém řízení 
21.07.2020Ukončení sběru připomínek 
27.07.2020Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

97/1993 Sb.Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv
134/2016 Sb.Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)