Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zastupitelstva na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Předložení návrhu 10.07.2020
Poslední změna 27.07.2020
Stav návrhu Vláda vydala neurčité nebo neutrální stanovisko
Předkladatel Zastupitelstvo VÚSC
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Předmětem novely není řešení podmínek provozování hostinské činnosti ani ubytovacích služeb v ubytovacích zařízeních, ale právě a pouze možnost stanovení podmínek pro ubytování v domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci, pro které, na rozdíl od jiných ubytovacích zařízení, žádné podmínky stanoveny nejsou. Novela zmocňuje obce k vydání nařízení, které by umožnilo omezení krátkodobého ubytování na určitý časový úsek a stanovilo podmínky, za kterých bude možné takovou službu, zejména v bytových domech poskytnout. Smyslem není celoplošné omezení poskytované služby, ale docílit toho, aby byty i celé bytové domy sloužily původnímu účelu, tedy bydlení a nikoliv jako ubytovací zařízení, když k tomu účelu nebyly zřízeny. 

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

10.07.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

16.07.2020V připomínkovém řízení 
20.07.2020Ukončení sběru připomínek 
27.07.2020Projednáno vládou, neurčité stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

455/1991 Sb.Živnostenský zákon