Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a některé další zákony

Předložení návrhu 13.07.2020
Poslední změna 27.01.2021
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení přikázáno výborům
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela přináší dvě zásadní změny. První z nich spočívá ve zrušení dětských domovů pro děti do 3 let věku („bývalé“ kojenecké ústavy), které existují jako zařízení upravené v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Druhou zásadní oblastí, do které nová právní úprava zasahuje je oblast služeb pro
rodiny s dětmi s vážným zdravotním znevýhodněním. Novela vytváří nové zdravotnické zařízení, které přinese komplexní péči o děti s vážným zdravotném znevýhodněním s cílem podpory možnosti dlouhodobé rodinné péče o tyto děti. 

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

13.07.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

16.07.2020V připomínkovém řízení 
20.07.2020Ukončení sběru připomínek 
27.07.2020Projednáno vládou, neurčité stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

27.01.2021Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 

Návrh ruší předpis(y)

56/2012 Sb.Vyhláška o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce v dětském domově pro děti do 3 let ..

Návrh mění předpis(y)

372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách
359/1999 Sb.Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění
108/2006 Sb.Zákon o sociálních službách
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty
262/2006 Sb.Zákoník práce
361/2003 Sb.Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
99/2012 Sb.Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
92/2012 Sb.Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních..