Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zastupitelstva na vydání zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2

Předložení návrhu 09.07.2020
Poslední změna 27.07.2020
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Zastupitelstvo VÚSC
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Na základě tohoto zákona bude krajům poskytnut jednorázový nenávratný příspěvek ve výši součinu částky 500 Kč a počtu trvale bydlících obyvatel podle stavu ke dni 1. ledna 2020 uvedeného v bilanci obyvatel Českého statistického úřadu. Nenávratný příspěvek nebude účelově určen a nebude podléhat finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

09.07.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění

Vláda

13.07.2020V připomínkovém řízení 
17.07.2020Ukončení sběru připomínek 
27.07.2020Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Prázdný výstup