Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Poslanecký návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti se zrušením soudních exekutorů

Předložení návrhu 08.07.2020
Poslední změna 27.07.2020
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Podstatou předkládané právní úpravy jsou zrušovací ustanovení, kdy dochází k zrušení zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Návrh následně ruší prováděcí právní předpisy, které jsou plně navázány na tento zákon. V případě prováděcích právních předpisů, které jsou navázány i na jiné zákonné právní normy, případně jen okrajově souvisí s právní úpravou soudních exekutorů, je jejich úprava ponechána na příslušných státních orgánech.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

08.07.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

13.07.2020V připomínkovém řízení 
17.07.2020Ukončení sběru připomínek 
27.07.2020Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Návrh ruší předpis(y)

120/2001 Sb.Exekuční řád
418/2001 Sb.Vyhláška o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
330/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hoto..

Návrh mění předpis(y)

99/1963 Sb.Občanský soudní řád
21/1992 Sb.Zákon o bankách
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
85/1996 Sb.Zákon o advokacii
26/2000 Sb.Zákon o veřejných dražbách
119/2001 Sb.Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí