Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů

Začátek procesu 08.07.2020
Poslední změna 28.12.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně předložen návrh
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Předmětem návrhu je revize právní úpravy kapitálových požadavků na obchodníky s cennými papíry, harmonizace úpravy krytých dluhopisů, právní úprava přeshraničního nabízení fondů kolektivního investování, právní úprava podpory růstu trhu malých a středních podniků, zakotvení právní úpravy tzv. udržitelného financování a harmonizace a zjednodušení přeshraničního poskytování služeb skupinového financování (tzv. crowdfunding).

Historie procesu

Vláda

08.07.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
05.08.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, ria, připomínky
14.12.2020Projednáno vládou, schválenotext, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

28.12.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 

Návrh mění předpis(y)

87/1995 Sb.Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
472/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a j..
170/2018 Sb.Zákon o distribuci pojištění a zajištění
190/2004 Sb.Zákon o dluhopisech
277/2009 Sb.Zákon o pojišťovnictví
374/2015 Sb.Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
15/1998 Sb.Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
182/2006 Sb.Insolvenční zákon
240/2013 Sb.Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
21/1992 Sb.Zákon o bankách
256/2004 Sb.Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
427/2011 Sb.Zákon o doplňkovém penzijním spoření
257/2016 Sb.Zákon o spotřebitelském úvěru