Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb.,o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, a nařízení vlády č. 136/2

Předložení návrhu 07.07.2020
Poslední změna 29.12.2020
Stav návrhu Návrh byl přepracován nebo ukončen jiným způsobem
Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem návrhu nařízení o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení je upravit podmínky pro získání podpory tak, aby byl naplněn původní cíl nařízení vlády iniciovat výstavbu nájemních bytů pro cílové skupiny (senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s nízkými příjmy a osoby do 30 let), které mají obtížnější pozici na trhu s byty, a na základě toho zvyšovat nabídku nájemního bydlení. Cílem druhého nařízení – nařízení o podmínkách použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci obydlí nebo pořízení obydlí – je snaha sjednotit podmínky podpory bydlení mladých do jednoho právního předpisu, přizpůsobit podmínky podpory modernizace a pořízení vlastního bydlení potřebám, které v té době byly aktuální a stanovit jedné cílové skupiny příjemců zvýhodněného úvěru. Podpora má být zaměřena na pomoc mladým rodinám a mladým lidem s dětmi při řešení bydlení standardních rozměrů se zohledněním jejich specifických potřeb a životních situací.

Historie procesu

Vláda

07.07.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria, připomínky
28.07.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, ria, připomínky
21.12.2020Projednání vládou 
29.12.2020Reorganizace projednávání, s následující historiíviz změna, viz změna

Návrh provádí předpis(y)

211/2000 Sb.Zákon o Státním fondu podpory investic

Návrh mění předpis(y)

284/2011 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlen..
136/2018 Sb.Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru..