Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Poslanecký návrh zákona o paliativní péči, rozhodování na konci života a eutanázii

Předložení návrhu 30.06.2020
Poslední změna 27.07.2020
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Předkládaný návrh zákona vychází z předpokladu, že cíl lékařů se změnil, kdy dnes je lékař povinen ochraňovat a prodlužovat lidský život vždy, když je tato činnost smysluplná. Zákon například do právního řádu vkládá právo pacienta na paliativní péči, možnost rozhodnout o nezahájení či ukončení život udržující léčby a upravuje problematiku eutanazie. Tyto možnosti a volby jsou dle navrhovatele v souladu s přirozenými právy autonomie, respektem k fyzické a psychické integritě jednotlivce a právem na sebeurčení.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

30.06.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění

Vláda

07.07.2020V připomínkovém řízení 
16.07.2020Ukončení sběru připomínek 
27.07.2020Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Prázdný výstup