Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů

Předložení návrhu 30.06.2020
Poslední změna 09.02.2021
Stav návrhu Ve Sněmovně předložen návrh
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Změna občanského soudního řádu bude vycházet z obecné právní úpravy s tím, že pro řízení ve věcech ochrany oznamovatelů budou z obecné právní úpravy stanoveny výjimky. Cílem je, aby byli oznamovatelé chráněni před postihem ze strany zaměstnavatele nebo jiné osoby až do doby, kdy soud buď rozhodne v jejich sporu, nebo kdy vyjdou najevo dosud neznámé skutečnosti, kvůli kterým se na osobu již nebude hledět jako na oznamovatele. Občanský soudní řád bude také doplněn o přenesené důkazní břemeno, dosud využitelné pouze u sporů na základě přímé či nepřímé diskriminace, které se nově navrhuje vztáhnout i na spory, které vzniknou v souvislosti s odvetným opatřením vůči oznamovateli. Zvýšení ochrany těch oznamovatelů, kteří jsou v některém ze služebních poměrů, se provádí změnou zákona o vojácích z povolání, zákona o služebním poměru příslušníků a zákona o státní službě tak, aby došlo k rozšíření možnosti přiznání odkladného účinku v řízeních, která mají za následek propuštění, odvolání nebo jiný postih osoby, která je současně oznamovatelem. Odkladný účinek bude možné přiznat i žalobám proti odvetným opatřením. V souvislosti s tím dojde k nezbytným změnám obecné právní úpravy odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí v soudním řádu správním.

Historie procesu

Vláda

30.06.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
29.07.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
01.02.2021Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

09.02.2021Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 

Návrh mění předpis(y)

99/1963 Sb.Občanský soudní řád
2/1969 Sb.Kompetenční zákon
221/1999 Sb.Zákon o vojácích z povolání
150/2002 Sb.Soudní řád správní
361/2003 Sb.Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
251/2005 Sb.Zákon o inspekci práce
234/2014 Sb.Zákon o státní službě