Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Předložení návrhu 29.06.2020
Poslední změna 01.07.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela nově stanoví, že expertní pojišťovna může poskytovat záruky i podnikatelským subjektům působícím v odvětví pozemní a potrubní, vodní a letecké dopravy a cestovního ruchu. Základní vymezení účelu a rozsahu záruk, jejich principy a zásady se nemění: záruky budou i nadále poskytovány středním a velkým podnikům, tj. podnikatelským subjektům s počtem zaměstnanců nad 250, s tím, že je umožněno do uvedeného hlediska započítat i zaměstnance ovládajících a ovládaných osob, a to těm podnikatelským subjektům, jejichž podíl vývozu na tržbách z prodeje zboží a výrobků a poskytování služeb za poslední účetní období, tj. za rok 2019, dosáhl minimálně 20 %. Záruka bude poskytnuta nejpozději do 31. prosince 2020.

Historie procesu

Vláda

29.06.2020Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění, znění
29.06.2020Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

01.07.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 308/2020 Sb. v částce č. 122

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

308/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení záko..

Návrh mění předpis(y)

215/2020 Sb.Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní ..