Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Předložení návrhu 26.06.2020
Poslední změna 07.12.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Vyhláška provádí zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Upravuje zejména povinnost složit vstupní zkoušku soudního tlumočníka nebo soudního překladatele, podrobné požadavky na vzdělání a praxi soudních tlumočníků a překladatelů, náležitostí tlumočnického a překladatelského úkonu a způsobu jejich provedení, včetně úkonů činěných prostřednictvím komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob a revizních tlumočnických a překladatelských úkonů, a právní úpravu užívání tlumočnické a překladatelské pečeti a doložek, náležitosti formuláře žádosti o zápis do seznamu soudních tlumočníků a soudních překladatelů, vzor průkazu soudního tlumočníka a průkazu soudního překladatele, jeho náležitosti a postup při jeho vydávání, jednotnou úpravu a barvu tlumočnické a překladatelské pečeti a způsob vedení evidence tlumočnických a překladatelských úkonů.

Historie procesu

Vláda

26.06.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
20.07.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
26.11.2020Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

07.12.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 506/2020 Sb. v částce č. 207

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

506/2020 Sb.Vyhláška o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti

Návrh provádí předpis(y)

354/2019 Sb.Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích