Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Začátek procesu 26.06.2020
Poslední změna 20.07.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Ministerstvo spravedlnosti předkládá návrh vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Hlavním cílem předloženého návrhu je vytvoření podmínek pro zkvalitnění výkonu znalecké činnosti. Tohoto cíle má být dosaženo zejména prostřednictvím povinnosti složit vstupní zkoušku znalce a pravidel upravujících náležitosti znaleckého posudku a postup při zpracování znaleckého posudku. Předložený návrh obsahuje též návrh právní úpravy některých otázek pojištění, průkaz znalce, znalecké pečetě apod.

Historie procesu

Vláda

26.06.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
20.07.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky

Návrh provádí předpis(y)

254/2019 Sb.Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech