Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

Začátek procesu 26.06.2020
Poslední změna 20.07.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Součástí vzdělávání ve středních školách je i praktické vyučování. Na základě podkladů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy došlo ke zjištění, že v současné době může docházet k nesouladu mezi limity počtu nepedagogických zaměstnanců vážících se k praktické činnosti dané střední školy stanovených na základě stávajícího modelu financování nepedagogické práce a důvodnou potřebou příslušných právnických osob vykonávajících činnost střední školy. Z tohoto důvodu tak MŠMT navrhuje systémové řešení prostřednictvím definování nového typu školského účelového zařízení – tzv. školního střediska praktického vyučování.

Historie procesu

Vláda

26.06.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
20.07.2020Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

561/2004 Sb.Školský zákon

Návrh mění předpis(y)

108/2005 Sb.Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
310/2018 Sb.Vyhláška o krajských normativech
364/2005 Sb.Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení