Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při...

Předložení návrhu 25.06.2020
Poslední změna 27.07.2020
Stav návrhu Vláda vydala souhlasné stanovisko
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Ke kompenzaci negativních dopadů epidemie COVID-19 byla přijata řada opatření, a to i v oblasti pojistného na sociální zabezpečení, kdy byl mj. přijat zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Tento zákon se však nevztahuje na některé zaměstnavatele, mj. na poskytovatele zdravotních služeb, jejichž zdravotní služby jsou aspoň částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na základě smlouvy se zdravotní pojišťovnou, pokud mají nárok na kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování zdravotních služeb podle zvláštního zákona. Novela proto zavádí, že pro účely prominutí pojistného se nebudou za poskytovatele zdravotních služeb považovat tzv. malé lékárny, na které by vynětí z úpravy o prominutí penále dopadalo zvláště tvrdě.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

25.06.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

02.07.2020V připomínkovém řízení 
13.07.2020Ukončení sběru připomínek 
27.07.2020Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

300/2020 Sb.Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pl..
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění