Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky k provedení některých ustanovení zákona č. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona o státní statistické službě

Předložení návrhu 15.06.2020
Poslední změna 17.06.2020
Stav návrhu Projednávání návrhu ukončeno
Předkladatel Český statistický úřad
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem navrhované právní úpravy je stanovit jednak konkrétní podobu sčítacího formuláře v listinné podobě (rozlišuje se sčítací formulář pro domácnost, ve kterém jsou sčítány všechny osoby v jedné domácnosti a vyplňovány údaje o bytě, a sčítací formulář pro osoby mimo domácnost) a služebního průkazu sčítacího komisaře, jakož i konkrétní formu přístupu a specifikaci způsobu prokazování oprávnění ke zpřístupnění elektronického sčítacího formuláře pro povinnou osobu (na základě ověření existence identifikačních údajů fyzické osoby a ověření existence adresy místa jejího obvyklého pobytu).

Historie procesu

Vláda

15.06.2020V připomínkovém řízení 
17.06.2020Projednávání ukončeno 

Návrh mění předpis(y)

89/1995 Sb.Zákon o státní statistické službě