Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy

Předložení návrhu 09.06.2020
Poslední změna 13.07.2020
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela zákona o vysokých školách stanovuje, aby vysoké školy zveřejňovaly závěrečné práce svých absolventů v databázi, která bude přístupná na internetových stránkách školy. Dále, vzhledem k případům, kdy vysoká škola nemůže vyslovit neplatnost vykonání státní zkoušky kvůli podvádění při jejím skládání, protože se nejedná o soustavné či opakované jednání proti dobrým mravům, se doplňuje, že postačí, pokud je jednání proti dobrým mravům závažné. Novela také prodlužuje dobu, po o kterou může být zahájeno řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky. Do zákona o regulaci reklamy se pak přidává ustanovení, že se zakazuje reklama, která přímo nabádá nebo podněcuje k porušování právních předpisů nebo k porušování povinnosti uložené na základě zákona.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

09.06.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

16.06.2020V připomínkovém řízení 
29.06.2020Ukončení sběru připomínek 
13.07.2020Projednáno vládou, zamítavé stanovisko 

Návrh mění předpis(y)

111/1998 Sb.Zákon o vysokých školách
40/1995 Sb.Zákon o regulaci reklamy