Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Začátek procesu 02.06.2020
Poslední změna 02.12.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Úřad vlády České republiky
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Účelem novely je zakotvit možnost ocenit vedle vynikajících výsledků výzkumných pracovníků a činnosti dalších osob, které se dlouhodobě zajímají o oblast výzkumu, vývoje a inovací, ať již v rámci své profese nebo je k tomu vede soukromý zájem, a významnou měrou se podílejí na šíření nových znalostí např. tím, že populárně naučně informují veřejnost o nejnovějších vědeckých či výzkumných poznatcích, nových objevech, technologiích a inovacích, pomáhají výzkumným pracovníkům šířit a propagovat jejich výsledky, zvyšují povědomí české společnosti o problematice výzkumu, vývoje a inovací a obecně tak přispívají svými výstupy k významnému rozvoji, propagaci a popularizaci výzkumu, vývoje a inovací, také studenty, kterým se již podařilo prokázat talent ve výzkumné práci, a podpořit je v budoucí kariéře výzkumného pracovníka.

Historie procesu

Vláda

02.06.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
23.06.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
16.11.2020Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

02.12.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 493/2020 Sb. v částce č. 202

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

493/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzk..

Návrh provádí předpis(y)

218/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech
130/2002 Sb.Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků

Návrh mění předpis(y)

66/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzk..
71/2013 Sb.Nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací