Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Poslanecký návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod a Ústava České republiky

Předložení návrhu 26.05.2020
Poslední změna 22.06.2020
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh zákona je předkládán za účelem zakotvení práva na úhradu peněžitých dluhů v hotovosti tak, aby bylo i do budoucna zachováno právo všech v České republice platit v hotovosti (resp. tomu odpovídající povinnost druhé strany, tj. zejména povinnost obchodníků, tyto hotovostní platby přijímat), při současném zachování práva státu přijmout nezbytná opatření pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých. Dle názoru navrhovatele je navrhovaná právní úprava současně potřebná k zachování dalšího ústavně garantovaného práva – práva na soukromí zakotveného v čl. 7 odst. 1 Listiny.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

26.05.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

29.05.2020V připomínkovém řízení 
11.06.2020Ukončení sběru připomínek 
22.06.2020Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Prázdný výstup