Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Začátek procesu 26.05.2020
Poslední změna 16.06.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem návrhu je zavedení nových výjimek ze zákazu nadlimitního obsahu některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, jmenovitě olova, šestimocného chromu a kadmia, a to v konkrétních aplikacích a na přesně stanovenou dobu.

Historie procesu

Vláda

26.05.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
16.06.2020Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

22/1997 Sb.Zákon o technických požadavcích na výrobky

Návrh mění předpis(y)

481/2012 Sb.Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zaří..