Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a další související zákony

Začátek procesu 26.05.2020
Poslední změna 22.10.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Podle názoru předkladatele není žádoucí, aby průvodci v cestovním ruchu byli bezprostředně po očekávaném odeznění současné koronavirové krize a obnovení svých podnikatelských aktivit zatěžováni vyřizováním dalších podmínek pro výkon průvodcovské činnosti, tj. podáním žádosti o vydání průkazu průvodce, která je stanovena na 1. listopadu 2020.  Předkladatel navrhuje odložení účinnosti výše zmíněného zákona ke dni 1. ledna 2020. Dotčené osoby budou mít dostatečně dlouhý časový prostor se nové právní úpravě po opadnutí největších rizik přizpůsobit. Aby se zmírnily finanční dopady na koronavirovou krizí těžce postižený segment průvodcovských služeb, navrhuje se dále vydání českého národního průkazu průvodce v období od 1. ledna 2021 do 28. února 2021 osvobodit od správních poplatků.

Historie procesu

Vláda

26.05.2020Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění, znění
01.06.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

02.06.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
29.09.2020Proběhlo 1. čtení, schváleno v 1. čtení 

Senát

01.10.2020Postoupeno Senátu 
14.10.2020Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

15.10.2020Postoupeno prezidentu republiky 
16.10.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

22.10.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 422/2020 Sb. v částce č. 170

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

422/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském p..

Návrh mění předpis(y)

117/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zněn..
455/1991 Sb.Živnostenský zákon