Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a zákon č. 262/2006 Sb.

Začátek procesu 06.05.2020
Poslední změna 08.06.2020
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon reaguje na trvalou integraci seniorních zaměstnanců do zaměstnaneckých struktur a jejich udržení v režimu řádného zaměstnání. Zákon o daních z příjmů se proto mění tak, že dojde k osvobození zaměstnanců od daně z příjmů fyzických osob ze zaměstnaneckého poměrů. A to konkrétně u osob, které dosáhly 60 let věku a byly účastny na sociálním pojištění minimálně 35 let v okamžiku dosažení tohoto věku. Zákon o veřejném zdravotním pojištění pak zavádí, že stát převezme úhradu odpovídající části zdravotního pojištění za zaměstnavatele u osoby, která dosáhne 60 let věku a byla účastna na sociálním pojištění minimálně 35 let v okamžiku dosažení tohoto věku. A konečně zákoník práce nově upravuje, že zaměstnavatel nebude srážet zaměstnanci, který dosáhl věku 60 let a byl alespoň 35 let účasten na sociálním pojištění, daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

06.05.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

14.05.2020V připomínkovém řízení 
25.05.2020Ukončení sběru připomínek 
08.06.2020Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění
262/2006 Sb.Zákoník práce