Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

Předložení návrhu 06.05.2020
Poslední změna 15.06.2020
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh je předkládán s cílem umožnit žákům hlásícím se v letošním roce na střední školy, aby vykonali přijímací řízení za standardních podmínek – tedy aby mohli písemný test z Českého jazyka a Matematiky vykonat dvakrát a aby zůstala zachována jejich možnost podat proti rozhodnutí ředitele odvolání. Navrhovatel argumentuje, že současná právní úprava zasahuje do ústavně chráněných práv žáka na vzdělání tím, že neumožňuje dvojinstanční přezkum rozhodnutí ale pouze autoremeduru ředitele.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

06.05.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

19.05.2020V připomínkovém řízení 
02.06.2020Ukončení sběru připomínek 
15.06.2020Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

135/2020 Sb.Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve šk..