Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o odložení splatnosti a snížení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Začátek procesu 04.05.2020
Poslední změna 27.05.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon obsahuje možnost zaměstnavatele odložit platbu pojistného, kterou zaměstnavatel odvádí ze svého vyměřovacího základu za podmínky, že k doplacení dlužného pojistného dojde ve stanovené lhůtě. Cílem je posílit likviditu zaměstnavatele. Zákon dále obsahuje možnost poskytnout podnikatelům, kterým dle stanovených podmínek a ve stanovené míře klesly obchodní tržby, slevu na pojistném za měsíce červen, červenec a srpen roku 2020. Zaměstnavateli se stanovuje povinnost předkládat příslušné OSSZ přehled o výši vyměřovacího základu pojistného, který je povinen odvádět výlučně elektronicky. Cílem této povinnosti je zefektivnit poskytnutí slev na pojistném tím, že příslušná OSSZ bude disponovat relevantními a včasnými informacemi. Nakonec v souvislosti se současnou situací a z důvodů mimořádné neefektivity dochází ke zrušení možnosti platit úhrady pojistného dle zákona o nemocenském pojištění v hotovosti.

Historie procesu

Vláda

04.05.2020Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění, znění
07.05.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

07.05.2020Návrh předložen Poslanecké sněmovně, stav legislativní nouze 
13.05.2020Proběhlo 2. čtení 
13.05.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

14.05.2020Postoupeno Senátu 
20.05.2020Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

21.05.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

27.05.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 255/2020 Sb. v částce č. 94

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

255/2020 Sb.Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnan..

Návrh mění předpis(y)

133/2020 Sb.Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidem..
582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
589/1992 Sb.Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění