Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony

Začátek procesu 27.04.2020
Poslední změna 26.06.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon zejména zjednodušuje a digitalizuje systém správy daní, tedy přesouvá komunikaci daňových subjektů se správcem daně jako celku do elektronické podoby. Zákonem nedochází k integraci daňové kontroly a postupu k odstranění pochybností do jednoho kontrolního postupu. Nadále zůstávají zachovány oba kontrolní postupy, přičemž návrh zákona má za cíl upravit stávající mechanismy tak, aby došlo k jejich zjednodušení a zefektivnění. Zákon také provádí revizi saknčního systému. Počet a základní konstrukce stanových následků porušení povinností při správě daní a náhrad v režimu daňového řádu by měly zůstat v zásadě beze změny. A za poslední zákon zavádí možnost dřívějšího vrácení části vratitelného přeplatku vzniklého v důsledku stanovení daňového odpočtu.

Historie procesu

Vláda

27.04.2020Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění, znění
27.04.2020Projednáno vládou, schválenotext, znění

Poslanecká sněmovna

28.04.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, znění
27.05.2020Proběhlo 1. čtení, schváleno v 1. čtení 

Senát

01.06.2020Postoupeno Senátu 
11.06.2020Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

17.06.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

26.06.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 283/2020 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

283/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další souvi..

Návrh mění předpis(y)

280/2009 Sb.Daňový řád
17/2012 Sb.Zákon o Celní správě České republiky
242/2016 Sb.Celní zákon
235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty
456/2011 Sb.Zákon o Finanční správě České republiky
187/2016 Sb.Zákon o dani z hazardních her
338/1992 Sb.Zákon o dani z nemovitých věcí
80/2019 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony