Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Začátek procesu 22.04.2020
Poslední změna 25.05.2020
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela zvyšuje základní slevu na poplatníka na 1,5 (jedenapůl) násobek současného stavu. Dále se zvyšuje na 1,5 (jedenapůl) )násobek současného stavu i sleva na manžela (manželku) poplatníka žijící s ním ve společné domácnosti, souběžně s 1,5 (jedenapůl) násobným zvýšením hranice ročních vlastních příjmů tohotomanžela (manželky), na které je tato sleva uplatňována – mj. i proto, aby na tuto slevu dosáhly i rodiny, kde matka čerpá tzv. mateřskou dovolenou a pobírá dávky peněžité pomoci v mateřství. A dále dochází ke zvýšení i u všech zbývajících slev na dani, u kterých k poslední úpravě došlo v roce 2008. 

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

22.04.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

29.04.2020V připomínkovém řízení 
13.05.2020Ukončení sběru připomínek 
25.05.2020Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů