Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o podporovaných zdrojích energie a energetický zákon

Začátek procesu 10.10.2019
Poslední změna 20.05.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně předložen návrh
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh je předkládán s cílem naplnění závazků České republiky ohledně podílu obnovitelných zdrojů na celkovém energetickém mixu. Navrhovatel upozorňuje, že ačkoliv Česká republika v současné době plní svůj plán, je možné že v budoucnu, kdy bude docházet k ukončení podpory pro jednotlivé obnovitelné zdroje energie, může v této oblasti dojít k výpadkům jejího podílu na celkovém energetickém mixu. Předložený zákon zavadí ustanovení, týkající se zajištění přiměřenosti poskytované podpory podle požadavků uvedených ve vydaných rozhodnutích Evropské komise, jimiž se podpora podle tohoto zákona považuje za slučitelnou s vnitřním trhem EU a podle Pokynů EU pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky.  

Historie procesu

Vláda

10.10.2019Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, připomínky
27.04.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

20.05.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 

Návrh mění předpis(y)

165/2012 Sb.Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
458/2000 Sb.Energetický zákon