Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění stavební zákon

Předložení návrhu 07.04.2020
Poslední změna 18.05.2020
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Poslanec
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh obsahuje rozšíření okruhu staveb, pro které platí tzv. volný režim, kdy pro jejich umístění a ani povolení není vyžadováno jejich posouzení stavebním úřadem, a to o specifický okruh staveb (a souvisejícího technického zařízení), které splňují tyto parametry:

  • jedná se o stavbu do 50 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím,
  • jež se nachází na veřejném prostranství nebo na pozemku veřejné zeleně a parku a
  • slouží jako sociální nebo jiné hygienické zařízení k užívání veřejností.

Navrhovatel je toho názoru, že výše uvedené parametry umožní vlastníkům pozemků, na kterých se nachází veřejná prostranství nebo veřejná zeleň a park, tam urychleně vybudovat a průběžně doplňovat kapacitu veřejných sociálních a jiných hygienických zařízení. Současně je toho názoru, že navrhovaná úprava jako celek příznivě ovlivní kvalitu veřejného prostoru v celé České republice.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

07.04.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

24.04.2020V připomínkovém řízení 
06.05.2020Ukončení sběru připomínek 
18.05.2020Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

183/2006 Sb.Stavební zákon