Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání

Předložení návrhu 21.04.2020
Poslední změna 30.06.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je zejména stanovit obsah a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory de minimis povinen na základě zákona zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu. Konkrétně se jedná o nahrazení rodného čísla datem narození a doplnění údaje o druhu opatření podpory malého rozsahu.

Historie procesu

Vláda

21.04.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice
14.05.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, připomínky
15.06.2020Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

30.06.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 298/2020 Sb. v částce č. 114

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

298/2020 Sb.Vyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat d..

Návrh provádí předpis(y)

215/2004 Sb.Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory výzkumu a vývoje

Návrh ruší předpis(y)

465/2009 Sb.Vyhláška o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu