Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020

Předložení návrhu 16.04.2020
Poslední změna 29.04.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Předmětem nařízení vlády jsou pouze legislativně technické nezbytné změny 16 dotačních nařízení vlády, které reagují na nové prováděcí nařízení Komise (EU) č. 501/2020 ze dne 6. dubna 2020 kterým dochází k posunutí jednotného termínu podávání žádostí o evropské zemědělské dotace, a to až k 15. červnu 2020.

Historie procesu

Vláda

16.04.2020Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění, znění
27.04.2020Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

29.04.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 217/2020 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

217/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádn..

Návrh mění předpis(y)

308/2004 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy ..
239/2007 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
112/2008 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podp..
147/2008 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesníh..
53/2009 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
50/2015 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně někter..
73/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
74/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
75/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení v..
76/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
185/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změn..
29/2016 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatick..
43/2018 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo j..
44/2018 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezen..
330/2019 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření
331/2019 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství