Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Předložení návrhu 09.04.2020
Poslední změna 15.07.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Nařízení vlády obsahuje související změny nařízení vlády, které adaptují do našeho právního řádu oblast Společné organizace trhů Společné zemědělské politiky EU. Jedná se o změny legislativně technického charakteru, kterými se reaguje zejména na nové prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1746 a na praktické poznatky aplikační praxe administrátora těchto dotačně organizačních opatření – Státního zemědělského intervenčního fondu.

Historie procesu

Vláda

09.04.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
05.05.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
13.07.2020Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

15.07.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 322/2020 Sb. v částce č. 128

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

322/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společ..

Návrh mění předpis(y)

318/2008 Sb.Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
282/2014 Sb.Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčnýc..
314/2016 Sb.Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společn..
316/2017 Sb.Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru
282/2014 Sb.Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčnýc..
314/2016 Sb.Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společn..
316/2017 Sb.Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru